Kontaktné informácie:

E-mail: info@bluefin.sk

Telefón do zamestnania: +421 220 633 178

Kancelársky fax: + 421 220 641 954

www.bluefin-mobile.com