Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: info@bluefin.sk

Office phone: +421 220 633 178

Office fax: + 421 220 641 954

www.bluefin-mobile.com